Kwaliteit & Klachtenprocedure

De missie van mijn gastouderbureau is om jou een zorgeloze ondersteuning te geven bij de opvang van jouw kinderen in een gastgezin. Ik heb hierbij kwaliteit in een zeer hoog vaandel staan en heb daarmee het doel om iedereen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit doe ik door goede begeleiding en bemiddeling te bieden aan zowel de vraagouders als de gastouders.

Een gastouderbureau moet volgens de Wet Kinderopvang geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het LRK-nummer van Gastouderbureau Fien is 135861330.
Ook de gastouders moeten geregistreerd zijn in het LRK. Vraagouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de opvang plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau bij een geregistreerde gastouder.

Tijdens het intakegesprek bij de gastouder beoordeelt Gastouderbureau Fien de opvanglocatie, de inrichting en de tuin op een aantal aspecten; veiligheid, hygiëne en ruimte voor kinderen. Een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid wordt samen met de gastouder opgesteld. De risico-inventarisatie en een plan van aanpak wordt uitgevoerd voordat de locatie is goedgekeurd voor opvang.

Een gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van kinderen.
Ik bewaak deze kwaliteit door regelmatig te evaluaren en risico-inventarisaties uit te voeren op de opvanglocatie, de gastouders te wijzen op het handelen naar het pedagogisch beleidsplan, zorg te dragen voor het in het dossier hebben van de relavante documenten, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag, RI&E, Protocol Kindermishandeling, etc. Alle documenten die ik van belang vind om de kwaliteit te kunnen bewaken, zitten in deze locatiemap.

De GGD controleert in opdracht van de gemeente mijn gastouderbureau, de gastouders & locatie en beoordeelt daarmee of we voldoen aan de wettelijke regels van Wet Kinderopvang. Het inspectierapport van de GGD is openbaar, het inspectierapport van mijn Gastouderbureau heb ik uiteraard op deze website gepubliceerd.

Gastouderbureau Fien doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en Gastouderbureau Fien of tussen vraagouder en gastouder over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. In deze klachtenprocedure kun je lezen hoe je een klacht kunt indienen.

© 2020 Gastouderbureau Fien Ontwikkeld door Webcart