Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 1. de belangen van de kinderen en de ouders van Gastouderbureau Fien zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 2. te adviseren ten aanzien van de kwaliteit.


Adviesrecht oudercommissie

Gastouderbureau Fien stelt de oudercommissies in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft inzake:

 1. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen inclusief eigen kinderen van de gastouder;
 2. pedagogisch beleidsplan;
 3. beleid op het gebied van voeding;
 4. risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 5. vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
 6. wijziging van de bemiddelingskosten van het gastouderbureau;
 7. wijziging van de adviesprijs voor daadwerkelijke gastouderopvang;
 8. vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het gastouderbureau;
 9. beleid van het gastouderbureau ten aanzien van beschikbare speel- en slaapruimte en de buitenspeelmogelijkheden in relatie tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

De oudercommissie is ook bevoegd ongevraagd te adviseren over de bovenstaande onderwerpen.

Onze oudercommissie bestaat uit de volgende 2 personen:

Mevrouw de Jong | voorzitter
Mevrouw van der Waal | secretaris & penningmeester

De eerstvolgende vergadering staat gepland op 28 januari 2020
Heeft u vragen aan de oudercommissie?

U kunt deze stellen aan een van de bovenstaande dames. Dat kan via e-mailadres oudercommissie@gastouderbureaufien.nl

© 2020 Gastouderbureau Fien Ontwikkeld door Webcart