Pedagogisch beleid

Pedagogische visie Gastouderbureau Fien

Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in eigen tempo en met daarbij behorend karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Gastouders hebben tijd voor de kinderen en kunnen zo veel doen aan voorschoolse ontwikkeling. Zij kunnen de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling van een kind stimuleren door middel van het maken van bijvoorbeeld puzzels of het doen van spelletjes.

Aandacht en respect voor het kind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin biedt een omgeving waarin een kind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De vraagouders blijven echter te allen tijde eindverantwoordelijk.

Gastouderbureau Fien draagt deze visie uit naar vraagouders en gastouders.

Hoe is dat in de praktijk?


1. Een veilige en vertrouwde opvangomgeving

Het kind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. Voor de start van de opvang is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Op deze manier kan het kind de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere kinderen in eigen tempo leren kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het kind beter te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het kind. Uiteindelijk moet een kind zich tijdens de opvang vrij genoeg voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt.

Luc (2 jaar) gaat voor het eerst met zijn moeder op bezoek bij de gastouder. Luc is over het algemeen een verlegen jongen. De gastouder laat Luc eerst rustig wennen aan de nieuwe omgeving. De gastouder geeft Luc te drinken uit een mooie beker die speciaal voor hem gekocht is. Het ijs breekt snel. Na de eerste keer gaat zijn moeder nog een paar keer langs bij de gastouder. Luc raakt langzamerhand met zijn nieuwe omgeving vertrouwd en hij vindt al snel zijn eigen plek. Om een goede relatie op te bouwen tussen kind en de gastouder is het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Dit stimuleert het kind in zijn ontwikkeling. Voor een gastouder is het dus van belang dat deze in staat is de signalen van een kind op te vangen en hierop goed te reageren.

Marloes (5 maanden) is sinds drie weken in het gastoudergezin. Nadat Marloes de fles heeft gehad, wordt ze teruggelegd in bed. Na een paar minuten begint ze te huilen. De gastouder wacht enkele minuten en vraagt zich af of Marloes wel voldoende voeding heeft gekregen. De gastouder gaat naar Marloes toe en pakt haar op. Marloes wordt direct rustig, dit blijkt dus al voldoende te zijn. Het lag dus niet aan onvoldoende voeding. Na een poosje legt de gastouder Marloes terug in bed en gaat ze zachtjes naar beneden. Marloes slaapt lekker door.

De volgende dag moet Marloes weer huilen nadat ze in bed is gelegd. Na een aantal minuten gaat de gastouder wederom kijken en ze streelt haar even over de wang. Marloes draait zich om en valt in slaap. In dit voorbeeld probeert de gastouder te begrijpen wat er aan de hand is met het kind. De gastouder bekijkt wat ze vervolgens het beste kan doen. In dit geval kiest ze ervoor om het kind rustig in de arm te nemen. Het kind voelt zich weer veilig en kan weer rustig slapen. Ook is het belangrijk dat de gastouder consequent is. De gastouder weet vrijwel zeker dat Marloes voldoende voeding heeft gehad. De gastouder haalt haar dus niet uit bed, maar gaat in het vervolg alleen even bij Marloes kijken om te laten weten dat ze er is. Marloes voelt zich hierdoor veilig en gaat rustig slapen.

2. Respect en aandacht

Gastouderbureau Fien gaat ervanuit dat iedereen met respect behandeld wordt, dus ook een kind. Een kind moet in zijn waarde gelaten worden; er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het kind. Het kind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke, sociaal-emotionele en verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling, maar zal ook leren de aandacht te delen of op zijn beurt te wachten als er eventueel andere (gast)kinderen aanwezig zijn in het gastgezin. Een gastouder leert het kind spelenderwijs hierin zijn weg vinden.

Joep (4 jaar) heeft een buurjongen op bezoek. Joep is de hele tijd aan het spelen met auto´s. De buurjongen mag van Joep niet met de auto’s spelen. De gastouder legt uit aan Joep wat ‘samen spelen is samen delen’ betekent.

3. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

De ontwikkelingsgebieden worden meestal onderverdeeld in lichamelijke (motorische) ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling en creatieve ontwikkeling.Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind ook uniek en bijzonder.

De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het kind in zijn ontwikkeling en houdt de vraagouders op de hoogte van deze ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de vraagouders aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteed worden. Gastouderbureau Fien verwacht van de gastouders dat zij kennis en ervaring hebben met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit kan worden aangetoond door een diploma van een relevante opleiding.

De medewerkers van Gastouderbureau Fien kunnen waar nodig hieromtrent nadere uitleg geven.

3.1 Lichamelijke ontwikkeling

De gastouder houdt zorgvuldig in de gaten hoe ver de lichamelijke ontwikkeling van het kind gevorderd is. Het is belangrijk dat het kind voldoende bewegingsvrijheid heeft om bijvoorbeeld te kunnen kruipen, lopen en klimmen. Daarnaast is speelgoed ook een belangrijk instrument om de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren. Het is dus belangrijk het speelgoed van een kind af te stemmen op zijn leeftijd. Voor de lichamelijke ontwikkeling is het verder ook van belang om het kind op de juiste tijden de juiste (hoeveelheid) voeding te geven.

3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling

De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Zo wordt er in de vreugde gedeeld en bij verdriet wordt er extra aandacht besteed aan het kind. De gastouder speelt een actieve rol in het ontwikkelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het is daarom van belang dat de communicatie tussen de vraagouders van het kind en de gastouder goed is. De ouders kennen hun kind het best en moeten de gastouder op de hoogte brengen van het humeur van hun kind. Is hun kind bijvoorbeeld chagrijnig nadat hij slecht geslapen heeft, dan moet de gastouder hiervan op de hoogte worden gesteld.

Michiel (2 jaar) heeft vaak moeite om zijn bord leeg te eten. Deze keer heeft hij zijn bord geheel leeggegeten. Je ziet aan hem dat hij trots is dat het bord leeg is. De gastouder geeft hem een bemoedigende aai over zijn bol.

Sonja (3 jaar) is verdrietig als haar moeder haar wegbrengt naar de gastouder. De gastouder besteedt aan het begin van de oppasdag extra aandacht aan haar. Ze doen samen een spelletje en Sonja is haar verdriet snel vergeten.

3.3 Verstandelijke ontwikkeling

De gastouder besteedt op allerlei manieren actief aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind. Zij doet dit door onder meer in te gaan op vragen van het kind (‘waarom is gras groen?’), te wandelen, te fietsen en uitleg te geven over wat kinderen zien en meemaken. Door te spelen met vormen en kleuren en het bouwen van blokkenhuizen. De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke mate bevorderd door met het kind te praten, te zingen, te lezen en plaatjes te kijken. De woordenschat van een kind zal door deze activiteiten sterk toenemen.


3.4 Creatieve ontwikkeling

De creativiteit van kinderen kent geen grenzen: een kleed is een huis, een doos een boot, de vloer is de zee. Met papier, potloden, verf en plaksel kunnen de kinderen hun creativiteit haar werk laten doen. Het is erg belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind tot hun recht komen. Vaak komen in de omgang en door te spelen met het kind meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijk aan bod. In onderstaand voorbeeld worden zowel de lichamelijke als de sociaal-emotionele en de verstandelijke ontwikkelingsgebieden aangesproken.

Remco (2 jaar) pakt een puzzel met allemaal dieren uit de speelkist en loopt hiermee naar de gastouder. Deze neemt hem op schoot. Remco haalt de puzzelstukjes uit de puzzel en de gastouder noemt de namen van de dieren. Samen hebben ze hier plezier in. De gastouder zegt: ‘Kijk, de eend moet op deze plaats’, en ze doet het stukje in de puzzel. Remco haalt het stukje er weer uit en geeft deze terug aan de gastouder. De gastouder herhaalt het verhaaltje en stopt het stukje weer op de juiste plaats. Dan pakt de gastouder het schaap en zegt: ‘Remco, probeer jij maar waar het schaap moet zitten’.

© 2020 Gastouderbureau Fien Ontwikkeld door Webcart