Tarieven

Gastouderbureau Fien voert een kassiersfunctie uit. Dit betekent dat de betalingen aan de gastouder door de vraagouder uitsluitend plaatsvindt via Gastouderbureau Fien.

Bruto uurtarief: € 6,25 per uur per kind, afhankelijk van het uurtarief gastouder.
Te betalen door de vraagouders aan Gastouderbureau Fien.

Dit bruto uurtarief bestaat uit twee delen t.w. de opvangkosten en de uitvoeringskosten. Deze twee bedragen bij elkaar opgeteld is het totale bruto uurtarief.


De opvangkosten zijn: ca. € 5,00 per uur per kind (= adviesprijs, gastouder bepaalt het tarief zelf).
Dit zijn de kosten die de vraagouder betaalt voor de opvang van de kinderen. Uit te betalen door Gastouderbureau Fien aan de gastouder. De opvangkosten zijn in overleg met de vraagouder en de gastouder bepaald. Gastouderbureau Fien heeft beide ouders hierin geadviseerd. Dit bedrag kan afwijken als de gastouder bijvoorbeeld een hoger bedrag aan opvangkosten hanteert.

De uitvoeringskosten zijn: € 1,25 per uur per kind.

Dit zijn de kosten die de vraagouder betaalt aan Gastouderbureau Fien voor bemiddeling en begeleiding.


Het bovenstaande bruto uurtarief is het bedrag in te vullen door de vraagouders bij de aanvraag Kinderopvangtoeslag. U kunt bij de Belastingdienst een proefberekening maken: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Jaarlijks wordt het tarief voor de uitvoeringskosten geïndexeerd. Het gastouderbureau legt de eventuele tariefwijziging voor aan de oudercommissie en geeft na goedkeuring haar vraagouders minimaal een maand voor ingang van het betreffende kalenderjaar deze tariefwijziging door.

© 2020 Gastouderbureau Fien Ontwikkeld door Webcart